Brännvinskantin Mod. No:2

Brännvinskantin

Detta är den andra brännvinskantinen som jag formger och tillverkar. Den första jag gjorde var aningen mindre och anpassad för låga glas, utan fot. Den här modellen är anpassad för de mer traditionella svenska spetsglasen på fot. Det finns tre behållare för brännvin (dryck) och en behållare för is. Isbehållaren kyler de övriga behållarna. De rymmer ca en halv liter vätska var och tappas ur med en kran i botten. Hela arrangemanget vilar på ett stativ med svart, vattrad yta. Stativet är vridbart för att göra valet av kryddning lätt. Allt är tillverkat av sterling (925) silver, utom stativet.

Formen skiljer sig en del från traditionella brännvinskantiner som oftast såg ut som pokaler eller tesamovarer. Jag har tagit inspiration från de pannor och rör som ses i framställningen av brända drycker, men kanske också på laboratorier. Med det svarta, krymplackade stativet har jag velat binda ihop allt med känslan av gedigenhet och kvalitet som ses i gamla kontorsmaskiner m.m.

Det var länge sedan jag hade ett så svårt och roligt arbete och jag känner mig mycket nöjd med resultatet.

Brännvinskantin, brännvinssamovar eller brännvinskyrka. Kärt barn har många namn. Läs gärna mer om bränvinskantinens historia och den tidigare modellen som jag tillverkat.

Något om tillverkningen

Bilderna nedan beskriver i någon mån hur tillverkningen gått till. Det har i alla delar varit ett precisionsarbete. Inga detaljer har lämnat utrymme för några generösare tolleranser. Från erfarenheterna med tillverkningen av den första brännvinskantinen, hade jag mycket hjälp, men vissa saker krävde helt nya lösningar. En sak jag ville undvika var packningar för att täta kranarna. Det löstes med en konformad ventil. En väl beprövad ventiltyp, men som erbjöd vissa svårigheter när den utfördes i silver. För att få stativet att rotera med en mjuk och säker rörelse monterade jag två st. nållager i basplattan. Fylld väger överdelen omkring 5 kg. Vid en lång sittning kan isbehållaren behöva tömmas på vätska för att ny is ska få plats. Till detta behövdes en dräneringsventil i botten på isbehållaren.

Precis som den förra kantinen är denna möjlig att montera ner i minsta detalj, allt för att underlätta reparationer, putsning och annat underhåll.