Tecken i plåt

TECKEN I PLÅT

25 mars – 15 april 2023

Erik Tidäng

Denna utställning tar avstamp i en utställning som jag hade 2018, ”Mellan idé och verklighet” kallade jag den. Jag undersökte hur ritningstekniken kunde gestaltas. Den här sammlingen föremål bär spår därifrån. Formerna är variationer av ett tema med raka linjer och radier. Ritningens enklaste formelement, som upprepar sig i olika positioner. Lite grand som alfabetets bokstäver. Tecken i plåt.