Detaljerna gör helheten

Utställning på Galleri LOD

8 oktober – 26 oktober

I denna utställning har jag utgått från tidigare arbeten där jag arbetat med strukturer och mönster i föremål genom upprepning av många små delar. Jag har alltid fascinerats över hur små enkla element tillsammans kan bygga stora komplicerade former. I mitt konstnärliga arbete återkommer jag ofta till detta. Jag strävar efter precision i detaljerna, för att helheten ska få precis den form jag önskar. Små ojämnheter som smyger sig in skapar problem när de multipliceras. Idén grumlas när den uttrycks i materialet. Det har varit min önskan att motarbeta detta.

Jag har nu velat undersöka hur de små felaktigheterna kan uttryckas, ge efter för gruset i maskineriet och kanske förstärka det. Vanligtvis arbetar jag utifrån en ritning, men i detta projekt har jag i större utsträckning låtit mig påverkas av tillfälligheter och materialets egenskaper.

Resultatet har blivit en serie föremål som sträcker sig från smycken till taklampor.

Jag vill rikta ett stort tack till Konstnärsnämnden för det arbetsstipendie jag tilldelades 2008.